Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är inte varje gång som allihopa uppskattar mossa även ifall det I somliga fall kan vara vackert att syna. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

järnsulfat

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man enbart en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oupphörligen får nytt vatten från slangen.

Dunken har en funktion som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man lite annorlunda.

För det första så bör man skrapa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därefter kan man skölja med vatten för att få bort lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får rengöra före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man hantera med Tak GTI som kommer att döda den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med många under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Ofta är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer med detsamma till konsument utan mellanhänder. Därutöver är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då en aning starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få yrkesutövande hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av uträtta arbetet själv. Att processa ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha erforderlig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling jämt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är starkt retsam i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju också få hjälp av familj samt vänner men ibland kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Detta är en smidig behandling för att bli fri mossa I trädgård samt på tak.