Avlägsna mossa på taket med hjälp av grön fri

Det där med mossa, lavar och alger brukar vara en mardröm för de flesta. Nu är det inte så krångligt att behandla taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att det här blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är mycket brant så är det betydelsefullt att man anlitar en yrkesmässig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det lura många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan gro genom tegelpannor och resultera I frostsprängning varpå man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ner.

Mossa kan likaså leda till fuktskador som skadar både tak och hus. Det här är en typ av fara som kan bli väldigt dyr om man inte gör något så snart som man inser att taket börjar ändra färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter såsom Grönfri då de innehåller kemikalier som i större doser kan vara farliga för personer och för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Om du tänker dig att du ska raspa bort all mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i därför att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan resultera I än mer mossa nästa säsong.

Produkter som är effektiva och fungerar bra mot mossa på hustak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är strax av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Det här medför en aning mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen skänker en utdragen effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan köpa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men mycket billigare att införskaffa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan påverka de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva processa mer än en gång per år om man har envis mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. Med god förbehandling så får man bättre samt långvarigare utfall och så ska man självklart tänka på att byta ut de delar av taket som har skadats och som har sprickor där det är besvärligt att komma åt mossan samt sporerna.