Det kan vara lätt att utföra takrengöring själv

Med tiden blir tak och tegelpannor slitna och tvingas rustas upp. Detta beror på att lavar samt mossa har fått förankring. Men det behöver ej vara så farligt som det ser ut och man kan genomföra takrengöring själv på ett relativt så lätt vis.

En taktvätt kan man nämligen utföra med trädgårdsslangen och Takrengöring Turbo som innehåller bensaltensid samt vatten. Det är enbart att klättra upp på en stege och spraya ut ovanför taket. När mossan har dött så kan man skrapa av den med en skrapa som har ett långt skaft alternativt nyttja högtryckstvätt för att tvätta bort. Eller låta den regna bort, tar 1-2 år.

Så lätt kan du åstadkomma din takrengöring själv

Klättra upp på stegen och börja processa med den Bensaltensid mot mossa som du har köpt. Det finns annorlunda produkter och det är tydligt att en dunk som man tillsätter trädgårdsslangen till gör det enklare att spraya ut men man kan även mixa själv ifall man vill och använda sig av en spridarramp till vattenkannan, en ejektordunk från allt-fraktfritt.se eller applicera i påläggsläge (kemläge) med vissa högtryckstvättar.

Före du utför behandlingen med Fulstopp alternativt Bensaltensid så kan du starta med att raspa av mossa som man lätt får dän med en plastskrapa. Tänk på att tillämpa en raspa som är gjord för takets pannor så att du inte skadar dem och så att du icke skapar sprickor som ger bra grogrund för ny mossa.

Spola med vanligt vatten för att få dän den mossa som du har skrapat loss. Gör fräscht i hängrännan där allt lort samlas. Nästa steg blir att bearbeta med blandningen. Då avdödar man alla sorters påväxt, icke enbart mossan. Allt för vidsträckt att meddela här, en ta glimt på Fulstopp.com.

Viktigt att tänka på säkerhet då man gör en taktvätt

Det är relevant att man har en god stege då man gör takrengöring själv. Det får ej bli svajigt då man står och sprutar samt skrapar. Då det blir dags att bearbeta taket med Bensaltensid så ska man också använda sig av skyddshandskar och skyddsglasögon.

Arbetet på taket ser inte ut som då man vattnar gräsmattan med järnsulfat även ifall man får samma fina effekt. Mossan dör och man får lättare av den från taket. Behandlingen leder även till att man fortsatt slipper ny mossväxt.

Ifall du utför taktvätten med högtryckstvätt så är det väldigt relevant att du riktar tvätten på korrekt sätt. Det är dåligt att spraya nedifrån och upp eftersom vatten då kan komma in under tegelpannorna. Här kan det alltså vara så att du behöver klättra upp på taket därför att komma åt på rätt sätt.

Ta hand om takets tegelpannor på rätt sätt

Tänk på att skador på tegelpannorna inte är gott för taket. Jobba på ett skonsamt vis och använd icke material som kan skrapa sönder pannorna. Ifall du använder dig av järnsulfat samt vatten på korrekt sätt så ska det inte krävas så mycket kraft för att få dän mossan.

En god takrengöring kan ta tid så tänk på att boka in detta arbetet och taktvätt då du verkligen har tid för det och ej behöver stressa. Lär dig mer om ditt tak och hur det skall behandlas samt hur ofta för att ta bort mossa på bästa sätt. Gör sedan upp en plan för när du behandlar återigen så att du känner till precis när du behöver klättra upp och vårda takpannor åter kommande gång.