Ta bort mossa på tak för att beskydda takpannor mot sprickskador

Mossa på taket kan stundtals vara tjusigt men beklagligtvis medför det svårighet. Det gäller att ta bort mossa på tak därför att den kan medföra att tegelpannorna spricker och faller ner runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det likaså heter, som man blandar med vatten.

mossa gräsmatta

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (aktiv ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, tillika lavar.

Kom åt mossa på hustak med bra mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker rena bort varenda mossa så ska man processa med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (operativ ingrediens är Bensaltensid) som är ett briljant medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och frigöra greppet. Därnäst så kan man starta med högtryckstvätten för att skölja av resterna samt få pannorna alldeles fria igen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, detta så att man icke får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man skall använda sig av korrekt tryck. Om mossan sitter fixerad hårt så kan det nämligen vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert samt kvickt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt redigt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en excellent lösning som samtliga med mossproblem på taket borde använda sig av. Det här är inget som kostar speciellt mycket och man tvingas ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska använda sig av mossa gti alternativt en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att handla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt betydande så använd rätt instrument

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa ej på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra ifall du inser att det blir för svårt att göra jobbet själv.

Det är likaså viktigt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i samtliga riktningar. Tänk på att använda bra skor och handskar.