Vilket mossmedel ska man välja för att effektivt få bort mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Precis som att man icke vill ha mossan i gräset så är det ledsamt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan rätt så lätt få bort mossan med mossmedel som man kan nyttja på plattor såväl som på gräset.

spridarramp för järnsulfat

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva en aning annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är ej så komplicerat att kratta bort men det blir än enklare om man börjar med att mixa järnsulfat och vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, ännu enklare är att inhandla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därtill billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på korrekt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att avlida. När den är ickelevande så kan man använda sig av en högtryckstvätt för att spola dän mosslagret från stenarna fort och effektivt.

Betydelsefullt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Ifall man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning återhållsam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så bra. Det är självklart en styrka att först bruka mossmedlet för att enklare få bort mossan genom att skölja med vatten men det kan likväl vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det jämt en fördel att processa med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder möjligen järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan färga vissa typer av stenar så vill man inte ta risken och köra likadan metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Ifall du är ängslig för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt skada dina stenplattor så borde du testa på en liten bit eller dra igång en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett hastigt och lätt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns likaså en smart spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flertal års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är fullkomligt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett enastående mossmedel så kan man dessutom förmå den här situationen. Se enbart till att du har en god plan för hantering och ge inte upp. Då och då kan man få behöva upprepa behandlingen för att mossan ska lossna.